Kategori: Tjenester

Vi sørger for at overskuddsmasse etter graving blir fraktet vekk. Vi skaffer også jord, stein og singel ved behov. Ta kontakt for priser.
Vi utfører alt innen grunnarbeid og graving. Vi tilbyr planering av alle typer tomter og drenering rundt grunnmurer. Vi graver også grøfter for legging av vann- og avløpsrør. Vi er en solid aktør innen graving- og drenering!
God drenering rundt huset hindrer fukt- og kondensskader i grunnmuren. Om du kun isolerer innvendig er faren større for at det oppstår fukt. Vi tar jobben for deg!