Kategori: Tjenester-2

Arbeidsområde omfatter både nye anlegg og vedlikehold av eksisterende grøfter. Arbeidene omfatter også nedsetting av koblings- og inspeksjonskummer og oppsetting av fordelings- og trafokiosker.  I grøftene legges rør for trekking av kabler og fiber, Graving av kabelgrøfter skjer normalt ved hjelp av maskinelt utstyr men kan også foregå ved håndgraving. prengning og pigging av fjell/steinmasser kan også forekomme.  
Vi har topp moderene måkeutstyr, noe som er med på å sikre våre kunders behov for hurtig utrykk ved snøfall. Vi måker snø på bakke og tak.
Vi graver tomtene for deg! Et bra resultat krever godt grunnarbeid. Vi utfører alltid grunnarbeid i henhold til Norsk Standard og vi har lang erfaring innen faget!