Måned: august 2018

Arbeidsområde omfatter både nye anlegg og vedlikehold av eksisterende grøfter. Arbeidene omfatter også nedsetting av koblings- og inspeksjonskummer og oppsetting av fordelings- og trafokiosker.  I grøftene legges rør for trekking av kabler og fiber, Graving av kabelgrøfter skjer normalt ved hjelp av maskinelt utstyr men kan også foregå ved håndgraving. prengning og pigging av fjell/steinmasser kan også forekomme.