Måned: juni 2018

Vi sørger for at overskuddsmasse etter graving blir fraktet vekk. Vi skaffer også jord, stein og singel ved behov. Ta kontakt for priser.
Vi utfører alt innen grunnarbeid og graving. Vi tilbyr planering av alle typer tomter og drenering rundt grunnmurer. Vi graver også grøfter for legging av vann- og avløpsrør. Vi er en solid aktør innen graving- og drenering!
God drenering rundt huset hindrer fukt- og kondensskader i grunnmuren. Om du kun isolerer innvendig er faren større for at det oppstår fukt. Vi tar jobben for deg!
Vi har topp moderene måkeutstyr, noe som er med på å sikre våre kunders behov for hurtig utrykk ved snøfall. Vi måker snø på bakke og tak.
Vi graver tomtene for deg! Et bra resultat krever godt grunnarbeid. Vi utfører alltid grunnarbeid i henhold til Norsk Standard og vi har lang erfaring innen faget!